Privacy beleid betreffende het gebruik van de website en het gebruik van cookies


Thuisverpleging De Zonnebloem (verder TVPDZ) is zich ervan bewust dat de privacy van zijn klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In deze privcacy beleidsvisiewordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.


1. Toepassingsgebied


Deze website wordt beheerd door TVPDZ . Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.


Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.  Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.


2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?


U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken, enkel voor het contactformulier.


Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan TVPDZ de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:


naam,aanspreking,adres, contactgegevens(e-mail,telefoon).


Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:

onformatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze gegevens zullen door TVPDZ niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zullen ook niet verkocht of doorgegeven worden door TVPDZ.


3. Waarom wordt die informatie verzameld?


TVPDZ verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

- om te reageren op uw (online)vragen.


4. Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?


Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden. 


8. Wijzigingen aan dit beleid.


TVPDZ kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat dit beleid weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van dit beleid wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.Copyright @ All Rights Reserved