Warme Zorg & Thuisverpleging

De Zonnebloem

0485 / 41 33 66

Derdebetalersregeling


Betalen voor uw thuisverpleging is heel eenvoudig. Wij maken gebruik van de derdebetalersregeling, waarbij de betaling via uw ziekenfonds geregeld wordt. Dit betekent dat u zelf niets betaalt voor de zorg & verpleging.

Wij nemen contact op met uw ziekenfonds en regelen de betaling.


Maandelijks ontvangt u (digitaal) van ons een overzicht van de geleverde prestaties ter verificatie.


Wat hebben wij  nodig van U?


- Een kleefbriefje van Uw ziekenfonds

- Een doktersvoorschrift (niet voor dagelijkse hygiënische verzorging)


Als U nog vragen hebt over de derdebetalersregeling, kan u hier enkele verwijzingen vinden naar de meeste voorkomende mutualiteiten;


Copyright @ All Rights Reserved

info@thuisverplegingdezonnebloem.be

- Hygiënische zorgen

- Wondzorg

- Algemene Verpleegkundige 

   handelingen

- Palliatieve zorgen

- Diabetes

- Oncologische zorg

- Inspuitingen

- Klaarzetten van medicatie

- Stomaverzorging

- Specifieke technische zorg: 

   chemotherapie, parenterale

   voeding, katheters

- .....

Onze diensten :

Onze Regio :

- Duffel

- Kontich (Waarloos)